Velkommen til søkeportal for Høstutstillingen 2019, Statens kunstutstilling. Høstutstillingen arrangeres av Norske Billedkunstnere og vises på Kunstnernes Hus. Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk.
/
Welcome to the application portal for the Autumn Exhibition 2019.  The exhibition is arranged by Norwegian Visual Artists and is shown at Kunstnernes Hus. All artists living in Norway and Norwegian artists residing abroad are welcome to apply. It is not a requirement to be an educated artist, nor to have to be a member of an artist organization. Each applicant can apply with up to three works.

Søknadsfrist 4. mars 2019 (kl. 23.59)/ Application deadline 4 March 201 (at 11:59 pm)

NB: Du må registrere ny bruker for 2019 selv om du har søkt tidligere år
/ NB: You must register a new user for 2019 even if you have applied for previous years.

Registrer deg eller logg inn.

Arrangør: Norske Billedkunstnere
Kontakt: post@billedkunst.no

Ved ettersending av bilde- video- og lydfiler:
Norske Billedkunstnere
v/Høstutstillingen
Akersgata 7
0158 Oslo